4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

 

Program

23 Subat 2007, Cuma
12.00-13.00 Nötropenik Hastada Klinik Yaklaşımlar: Interaktif Tartışma
Moderatör: Recep Öztürk
Tartışmacı: Esin Şenol

 Fen Hastalarinda Klinik İzlem - Esin Şenol
 Febril Nötropenik Hastada Ampirik Antibiyotik Tedavisi - Recep Öztürk

 
13.15-14.15 Invaziv Fungal Infeksiyonlarin Tanı ve Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Moderatörler: Rejin Kebudi, Ali Mert

 Ali Mert
 Invaziv Fungal Infeksiyonların Epidemiyolojisinde Yenilikler - Rejin Kebudi
 Tedavi Yaklaşımları - Ben de Pauw

 
14.30-15.30 Febril Nötropenide Güncel Antimikrobiyal Yaklaşım
Moderatör: Halit Özsüt

 Febril Nötropenide Sorun Organizmalar ve Direnç Değişimi - Murat Akova
 Febril Nötropenide Empirik Antibakteriyel Tedavi - Volkan Korten

 
15.45-16.45 Febril Nötropenik Hastalarda Fungal Infeksiyonlarin Tedavisine Genel Bakış
Moderatör: Hamdi Akan
Konusmaci: Johan Maertens
 The Times.. They Are a Changing - Hamdi Akan
 Fungal Infeksiyonlarda Neler Değişti? - Hamdi Akan
 Role of the "Echinocandins" in the Management of Fungal Infections - Johan Maerten

 
17.00-17.30 Kursun Açılışı, Amaçlar ve Hedefler,  Kurs Öncesi Test
 
17.30-19.00 Oturum 1: Immün Sistemi Baskilanmis Konak: Klinik Yaklasim
Yönlendirenler: Ahmet Demirkazık, Volkan Korten, Tezer Kutluk, Ali Mert

 FEN Kurs 2007 – Risk Degerlendirmesi - Volkan Korten
 Ahmet Demirkazık
 Tezer Kutluk
 Olgu Sunumu - Ali Mert
 
24 Subat 2007, Cumartesi
 
9.00-10.30 Oturum 2: Immün Sistemi Baskilanmis Konak: Laboratuar Yaklasimi
Yönlendirenler: Özay Akan, Sevtap Arikan, Dilek Çolak, Beyza Ener

 Özay Akan
 Sevtap Arıkan
 Dilek Çolak
 Beyza Ener
 
11.00-12.30 Oturum 3: Febril Nötropenide Antimikrobiyaller 1: Antibakteriyel ve Antiviraller
Yönlendirenler: Murat Akova, Deniz Gür, Esin Şenol

 FEN ve Antibiyotiklere Direnç Sorunu - Deniz Gür
 Kök Hücre Nakli ve Kanser Hastalarında Antiviral Tedavi Yaklaşımları Esin Şenol
 Murat Akova
 
14.00-15.30 Oturum 4: Febril Nötropenide Antimikrobiyaller 2: Antifungaller
Yönlendirenler: Hamdi Akan, Zekaver Odabasi, Halit Özsüt, Ben de Pauw

 Why Do Patients With Fungal Infections Fail Antifungal Therapy? Ben de Pauw
 FEN'de Antimikrobiyaller 2: Antifungaller Antifungal Tedavi Süresi? Halit Özsüt
 Fungal Infeksiyonlarda Neler Degişti? Hamdi Akan
 Fungal Infeksiyonlarda Neler Degişti? Hamdi Akan
 Invazif Fungal Infeksiyonların Erken Tanısında Beta Glucan ve Galaktomannan Testi Zekaver Odabaşı

 
16.00-17.30 Oturum 4: Febril N ötropenide Antimikrobiyaller 2: Antifungaller
Yönlendirenler: Halis Akalin, Rıdvan Ali, Mutlu Arat

 Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Gelişen Enfeksiyonlarda Deri Bulguları Halis Akalın
 Kronik Dissemine Kandidiyazis Tedavisi Halis Akalın
 Kateter Infeksiyonlari ve Tedavisi Mutlu Arat
 Kronik Dissemine Kandidoz Tani Kriterleri Mutlu Arat
 Akut Lösemili Hastada Febril Nötropeni Rıdvan Ali
25 Subat 2007, Pazar
 
9.00-10.30 Oturum 6: Kök Hücre Nakli ve Febril Nötropeni
Yönlendirenler: Sema Anak, Evren Özdemir, Ömrüm Uzun

 Kök Hücre Nakli ve Febril Nötropeni Evren Özdemir
 Kronik Dissemine Kandidiyazis Ömrüm Uzun
 Pediatrik KHT Olgu Sunusu Sema Anak
11.00-12.30 Oturum 7: Febril Nötropenik Hastada Infeksiyon Kontrolü ve Destek Tedavisi
Yönlendirenler: Cem Ar, Yeşim Çetinkaya Sardan, Sultan Kav, Recep Öztürk

 Olgu Sunumu Cem Ar
 Maliniteli Hastalarda Enfeksiyonlar: Korunma ve Kontrol Recep Öztürk
 Febril Nötropenik Hastada Enfeksiyon Kontrolü ve Destek Tedavisi Sultan Kav
Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz