Tıbbi yayınlarda aldatmaca: New England Journal of Medicine'da bir fabrikasyon örneği

New England Journal of Medicine'da 2006'da yayınlanan bir makalede dikkati çeken bir hatanın araştırılması ciddi sorunları ortaya çıkardı.

Oslo Üniversitesinde J Sudbo tarafından yayınlanan ve oral lökoplakide DNA içeriğinin kanser gelişmesini belirlediğine ait yazıda yayınlanan fotoğrafların farklı hastalara ait olduğunun belirtilmesine rağmen, fotoğrafların aynı hastaya ait olduğu anlaşılmıştı. Bunun üzerine Oslo Üniversitesine ait bir koımisyon yazarın geçmişte yaptığı 36 tane yayını incelemeye aldı. Yazarın bu alanda yaptığı yayınların incelenmesinde oral lökoplakisi olan 141 hasta olduğunun belirtilmesine rağmen, bu hastalardan 69'unun yayınlar sırasında zaten oral kanser tanısı almış olduğunu; bu nedenle çalışmaya dahil edilmemeleri gerekirken bilerek alındıklarını saptadı. Elde edilen DNA örneklerinin ise az sayıda hastaya ait olduğu ve hasta sayısının arttırılarak sunulduğu görüldü. Komisyon bu ve bunun dışındaki hataların yanlışlıkla veya random yapılmış olma olasılığının olmadığını belirtti.

Komisyon raporunun NEJM'e ulaşmsı sonucunda yazı çekildi ve NEJM komisyon raporunu sundu.

Biz de bu konuyu hala ciddiye almayan ve önemini algılamayanları da dikkate alarak komisyon raporunu ekte sunuyoruz.

Supplement to: Curfman GD, Morrissey S, Drazen JM. Retraction: Sudbø J et al. DNA Content as a Prognostic Marker in Patients with Oral Leukoplakia. N Engl J Med 2001;344:1270-8 and Sudbø J et al. The Influence of Resection and Aneuploidy on Mortality in Oral Leukoplakia. N Engl J Med 2004;350:1405-13. N Engl J Med 2006;355:1927.

Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz