ana sayfa | iletişim | ara
9. Febril Nötropeni Simpozyum Sunumları

25 Şubat 2010, Perşembe

Selim Badur Gelecek InfluenzaSezonuna İlişkin Tahminler
Sibel Aşçıoğlu Hayran İmmünsüpresifHastalardaPandemik İnfluenzave Korunma
Ulrich Schuler Current Options for Empiric Therapy of Febrile Neutropenia: Role of Itraconazole
Deniz Gür DAPTOMİSİN
Murat Akova
Vankomisin MIC Değerleri ve MRSA İnfeksiyonu Tedavi İlişkisi
Paolo Grossi Daptomycin in Clinical Practice


26 Şubat 2010, Cuma

George Samonis Treatment of febrile neutropenia in patients with neoplasia
Bülent Antmen Pediatrik Fungal İnfeksiyonlar; Tanı Yöntemleri
Rejin Kebudi Febril Nötropenik Çocuklarda Risk Sınıflaması
Volkan Hazar Antifungal Tedavide Empirik ve Preemptive Yaklaşım
Ömrüm Uzun Antifungal tedavi : Yeni Milenyuma
Sevtap Arıkan Akdağlı Olgu sunumu
Ateş Kara Pediatride İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Empirik–Preemptif Tedavisi
Zekaver Odabaşı Empirik Antifungal Tedavi Alternatif Yaklaşımlar
Ahmet Soysal İnteraktif Olgu Sunumları
Nur Yapar Olgu Sunumu
Vedat Uygun Çocuk Olgu sunumu
FEN Ödül Töreni Ödul Töreni Sunumu
Işık Yalçın İstanbul Pediatrik FebrilNötropeni(İPFEN) Çalışma Grubu


27 Şubat 2010, Cumartesi

Esin Şenol ECIL - Viral İnfeksiyonlar
Kök Hücre Nakil Hastalarında Fungal Kemoprofilaksi
Hamdi Akan ECIL - 3 Kılavuzu Antifungal Profilaksi
Murat Akova Antifungal Therapy in Luekemia Patients 2009 Update of the ECIL1 and ECIL2 Guidelines
Kök Hücre Nakli Sonrası Bakteriyel İnfeksiyon Profilaksisi
Hande Arslan Kök Hücre Nakli Sonrası Viral Kemoproflaksi
Mehmet Ertem Transplantasyonda Nadir Enfeksiyonlardan Korunma
Evren Özdemir Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Sağlıklı Yaşam
Özlem Güzel Tunçcan Hematopoietik Kök Hücre Nakil Hastalarında Aşılanma
Yeşim Çetinkaya Şardan Kök Hücre Naklinde İnfeksiyon Profilaksisi Hastanede İnfeksiyon Kontrolü
Haluk Eraksoy Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri
Volkan Korten Karbapenemler
Burhan Ferhanoğlu Hematolojide Yenilikler
George Samonis Posaconazole for the Treatment and Prophylaxis of Invasive Fungal infections
Mehmet Ali Özcan Yüksek Riskli Febril Nötropenik Hastanın Özellikleri
Alpay Azap Adfebril Nötropeni : 2009'da Neler Oldu?
Rabin Saba Antifungalyan Etkilerin İzlemi


28 Şubat 2010, Pazar

Esin Şenol Fen Tedavisinde Genel Antibiyoterapi Eğilimi
Halis Akalın Antibiyotik Direnci Çözüm Politikaları
Ayper Somer Antifungal Tedavi : Pre - Emptif mi? Empirik mi?
Bahar Kandemir Febril Nötropenik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımı
Birsen Mutlu Antifungal tedavi: Pre emptif mi empirik mi?
Emre Tekgündüz Hematopoetik Kök Hücre Nakli Seyrinde Mantar İnfeksiyonları Proflaksi, Tedavi ve Takip
Fahir Özkalemkaş Olgu Sunumu
İftihar Köksal Febril Nötropenik Hastalarda Antifungal Tedavi Pre-Emptif mi? Empirik mi?
Mehmet Ali Özcan Antifungal Tedavi Empirik Preemptif
Mustafa Pehlivan Febril Nötropenik Hastalarda İnvaziv Mantar Hastalığı Tanı, İzlem ve Antifungal Tedavi
Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü
Orhan Yıldız Olgu Sunumu
Zahit Bolaman Hematolojide Antifungal Tedavi