ana sayfa | iletişim | ara
8. Febril Nötropeni Simpozyumu

21 Şubat 2008, Perşembe

16.25-16.30 Açılış
16.30-17.30 1. Oturum: Febril nötropenide klinik çalışmalar: Metaanalizler anlamlı mı?
  Oturum Başkanı: Hamdi Akan
  Evet anlamlı! Önder Ergönül (,581 kb)
  Hayır her zaman değil!
Sibel Aşçıoğlu (,466 kb)
17.30-18.00 Kahve arası
18.00-18.45 Açılış konferansı: Kanserde alternatif tedaviler
  Oturum Başkanı: Ömrüm Uzun
  Konuşmacı: H. İbrahim Güllü (1,57 kb)
19.00-20.30 Açılış kokteyli

22 Şubat 2008, Cuma

08.00-09.00 Uzmanıyla tartışma: MD Anderson approach for the management of invasive fungal infections
    Dimitrios Kontoyiannis (,432 kb)
09.00-10.30 2. Oturum: Son bir yılda febril nötropenide neler oldu?
  Oturum Başkanları: Latife Mamıkoğlu, Evren Özdemir
  -Antibakteriyel direnç ve epidemiyoloji
-Antibakteriyel tedavi ve profilaksi
-Viral infeksiyonlar
Alpay Azap (,382 kb)
Lütfiye Mülazımoğlu (,796 kb)
Hande Arslan (1,29 kb)
10.30-11.00 Poster sergisi ve kahve arası
11.00-12.00 3. Oturum: Fungal infeksiyonların tedavisinde yeni açılımlar
  Oturum Başkanı: Esin Şenol
  Konuşmacı: Peter Donelly (2,79 kb)
  İnteraktif olgu sunuları: Zekaver Odabaşı (1,45 kb)
(ErKim İlaç Desteğiyle)
12.00-13.30 Poster sergisi ve öğle yemeği
13.30-14.00 Konferans 1: Fungal complications of new immunomodulatory therapy
  Oturum Başkanı: Esin Şenol
  Konuşmacı: Dimitrios Kontoyiannis (1,02 kb)
14.00-15.00 4. Oturum: Febril nötropeni ve çoklu bakteriyel direnç
  Oturum Başkanı: Volkan Korten
  Sulbaktam-sefoperazon’a ilişkin yeni klinik ve laboratuar veriler
  İnteraktif olgu sunuları Recep Öztürk (398 kb)
Rabin Saba (587 kb)
(Pfizer İlaçları Desteği ile)
15.00-15.30 Kahve arası
15.30-17.30 İnteraktif olgu sunuları
  Yöneten: Volkan Korten
  Sunanlar: Deniz Akduman,
Zeynep Akı (1,21 kb),
Yeşim Taşova (236 kb),
Nur Yapar (1,33 kb)
17.30-18.30 FEN Ödül Töreni
  Yöneten: Halit Özsüt (1,08 kb)
  AstraZeneca Poster Ödüllerinin Takdimi
  6. Febril Nötropeni Ödülü’nün Takdimi
  Febril Nötropeni Konferansı
Gülten Aktuğlu (, 713 kb)
20.00 Gala yemeği

23 Şubat 2008, Cumartesi

08.00-09.00 Uzmanıyla tartışma: How to diagnose invasive fungal infections
  Andrew Ullmann, Oliver Cornely, Peter Donelly
09.00-10.30 5. Oturum: Pediatrik febril nötropenide yenilikler
  Oturum Başkanları: Rejin Kebudi,Tezer Kutluk
  Dirençli gram negatif bakteriyel infeksiyonların tedavisinde yenilikler
    Volkan Hazar (, 400 kb)
  Dirençli gram pozitif bakteriyel infeksiyonların tedavisinde yenilikler
    Sema Anak
  Pediatrik febril nötropenide alt solunum yolu enfeksiyonları tanı ve tedavi kılavuzu
    Uğur Özçelik (1,19 kb)
10.30-11.00 Poster sergisi ve kahve arası
11.00-12.00 6. Oturum: Fungal infeksiyonlarda tanı ve tedavi algoritması: İnteraktif oturum
  Oturum Başkanı: Halit Özsüt
  Management of invasive fungal infections in immunocompromised host
    Dimitrios Kontoyiannis (924 kb)
  (MSD İlaçları Desteğiyle)
12.00-13.30 Poster sergisi ve öğle yemeği
13.30-14.00 Konferans 2: Hematolojik kanserlerde yenilikler (ASH 2007 derlemesi)
  Oturum Başkanı: Halit Özsüt
  Konuşmacı: İbrahim Barışta (774 kb)
14.00-15.00 7. Oturum: Febril nötropeni ve antifungal profilaksi
  Oturum Başkanları: Hamdi Akan, Murat Akova
  Antifungal prophylaxis in neutropenic patients with leukemia and myelodysplastic syndrome
    Oliver Cornely
  Antifungal prophylaxis in severe graph versus host disease
    Andrew Ullmann
    (Schering Plough İlaçları Desteği ile)
15.00-15.30 Kahve arası
15.30-17.00 8. Oturum: Febril nötropeni ve hastane akreditasyonu
  Oturum Başkanı: Özay Akan
  Hastane tasarımı ve immün sistemi baskılanmış hasta
    Kaan Özberk (833 kb)
  Hastane akreditasyonu ve immün sistemi baskılanmış hasta
    Yeşim Çetinkaya Şardan (573 kb)
  Hasta güvenliği ve immün sistemi baskılanmış
    H. Erdal Akalın (332 kb)
17.00-19.00 9. Oturum: Türkiye’de febril nötropenik hastada tanı ve tedavi yaklaşımları
  Oturum Başkanları: Recep Öztürk, Mutlu Arat
  Sunanlar: Bilgin Arda (84,7 kb),
İsmet Aydoğdu(268 kb),
Zahit Bolaman(514 kb),
İftihar Köksal (202 kb),
Neşe Saltoğlu(118 kb),
Mehmet Ali Özcan (405 kb),
Mustafa Pehlivan (470 kb),
Rabin Saba (182 kb),
Orhan Yıldız (136 kb)


24 Şubat 2006, Pazar

09.00-10.00 10. Oturum: İmmünsüpresif hastalarda invaziv aspergillozis
  Oturum Başkanı: Halis Akalın
  How to manage invasive aspergillosis: IDSA Guidelines 2008
    Thomas Patterson
(562 kb)
10.00-10.30 Kahve arası
10.30-12.00 11. Oturum: Febril nötropeni kılavuzlarında yenilikler
  Oturum Başkanları: Ahmet Demirkazık, Muhit Özcan
  İnvaziv kandidiyazis Sevtap Arıkan (187 kb)
  Mukormikoz Halis Akalın (2,70 kb)
  Türk Toraks Derneği İmmün Sistemi Baskılanmış Hastada Pnömoni Tanı ve Tedavi Kılavuzu Özlem Özdemir (353 kb)
  Yeni Avrupa Kılavuzu (ECIL-2) Murat Akova (456 kb)
12.00 Kapanış

8. Febril Nötropeni Simpozyumu

Febril Nötropeni ve Meta-Analiz Çalışmaları
Önder Ergönül, Sibel Aşçıoğlu

Kanserde Komplementer-Alternatif Tedaviler
H. İbrahim Güllü

Management of Invasive Fungal Infections in The Immunocompromised Host
Dimitrios P. Kontoyiannis

Antibakteriyel Direnç ve Epidemiyoloji: Son Bir Yılda Ne Oldu?
Alpay Azap

Antibakteriyel Tedavi ve Profilaksi
Lütfiye Mülazımoğlu

Son Bir Yılda Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Viral İnfeksiyonlarla İlgili Çalışmalar
Hande Arslan

Diagnosis, Definitions, Drugs and Dilemma's
J. Peter Donnelly

Fungal Infections Complicating Targeted Therapies in Patients with Hematological Malignancies
Dimitrios P Kontoyiannis

Sefoperazon-Sulbaktam: Yeni Laboratuvar ve Klinik Çalışmalar
Recep Öztürk

Nötropenili Hastalarda Posakonazole karşı Flukonazol ya da İtrakonazol Profilaksisi
Oliver A. Cornely, Johan Maertens, Drew J. Winston, John Perfect, Andrew J. Ullmann, Thomas J. Walsh,
David Helfgott, Jerzy Holowiecki, Dick Stockelberg, Yeow-Tee Goh, Mario Petrini, Cathy Hardalo,
Ramachandran Suresh, David Angulo-Gonzalez


Şiddetli "Graft Versus Host" Hastalığında Profilaksi Amaçlı Posakonazol ya da Flukonazol

Andrew J. Ullmann, Jeffrey H. Lipton, David H. Vesole, Pranatharthi Chandrasekar, Amelia Langston,
Stefano R. Tarantolo, Hildegard Greinix, Wellington Morais de Azevedo, Vijay Reddy, Navdeep Boparai, MS,
Lisa Pedicone, Hernando Patino, Simon Durrant

Dirençli Gram-Negatif Bakteriyel İnfeksiyonların Tedavisinde Yenilikler
Volkan Hazar

Dirençli Gram-Pozitif Bakteriyel İnfeksiyonların Tedavisinde Yenilikler
S. Sema Anak

Pediatrik Febril Nötropenide Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu
Uğur Özçelik

Konuşma Metinleri
(Program sırasına göre düzenlenmiştir)

ASH 2007 Derlemesi ve Hematolojik Kanserlerde Yenilikler
İbrahim Barışta

Hastane Tasarımı ve İmmün Sistemi Bağışıklanmış Hasta
Kaan Özberk

Hastane İşletimi Açısından İmmünsüpresif Hasta
H. Erdal Akalın

Türkiye'de Febril Nötropenik Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Bilgin Arda

Febril Nötropenik Hastalara Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
İsmet Aydoğdu

Febril Nötropenik Hastalara Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Zahit Bolaman

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
İftihar Köksal

Febril Nötropenide Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamaları
Mehmet Ali Özcan

Türkiye'de Febril Nötropenik Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Mustafa Pehlivan

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Rabin Saba

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Hasta İzlemi
Neşe Saltoğlu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniklerinde Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Orhan Yıldız

Febril Nötropeni Kılavuzlarında Yenilikler: İnvaziv Kandidiyazis
Sevtap Arıkan

Mukoromikoz
Halis Akalın

Türk Toraks Derneği Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Pnömoni Tanı ve Tedavisi Uzlaşı Raporu
Özlem Özdemir Kumbasar

Yeni Avrupa FEN Kılavuzu (ECIL-2)
Murat Akova

Bildiriler

Risk faktörleri

P001 Febril Nötropenik Olgularımızda C-Reaktif Protein (CRP)'in İnfeksiyon ve Mortalite Göstergesi Olarak İncelenmesi

P002 Akut Lösemilerde İnterlökin 4, Anjiyotensin Dönüfltürücü Enzim, C-C Kemokin Reseptör 5, İnterlökin 1 Reseptör ve Toll-Like Reseptör-4 Genindeki Polimorfizimlerin Önemi ve Febril Nötropenik Ataklara Etkisi

P003 R-CHOP Kemoterapi Alan Non-Hodgkin Tanılı Hastalarda Kemoterapiye Bağlı Febril Nötropenik Atak Sıklığı

P004 Febril Nötropenik Hastalarda Lenfopeni ve Monositopeninin MASCC Skorlama Sistemiyle Prospektif Olarak Karşılaştırılması

P005 XRCCI ve XPD DNA Tamir Gen Polimorfizimleri ile ALL ve Burkitt Lenfomada Gözlenen Febril Nötropeni Arasındaki İlişki

Epidemiyoloji

P006 Febril Nötropenik Olgularımızda Tespit Edilen İnfeksiyonların ve İnfeksiyon Etkenlerinin Değerlendirilmesi

P007 Febril Nötropenik Hastada Kateter ile İlişkili Bakteremide Nadir Bir Etken: Micrococcus luteus

P008 Febril Nötropenik Hastalardan İzole Edilen Gram-Negatif İzolatlardaki Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz ve Metallo-Beta-Laktamaz Sıklığı

P009 Akut Lösemilerde Kemoterapi Sonrası Gelişen Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

P010 Erişkin Febril Nötropenik Hastalardan İzole Edilen Etkenler ve Antimikrobiklere Duyarlılıkları

P011 Febril Nötropenik Hastalarda Etken Dağılımı: Cerrahpaşa Deneyimi

P012 Febril Nötropenik Hastalarda Gelişen Sekonder İnfeksiyonlarda Etyoloji ve Etken Dağılımı: 7 Yıllık Deneyim

P013 Kliniğimizdeki İki Yıllık Febril Nötropeni İzlem Sonuçları

P014 Solid Organ Transplant Alıcılarında İshal Etkenleri

P015 Hematolojik Maligniteli ve Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Dağılımı ve Direnç Paternleri

P016 Kök Hücre Transplant Alıcılarının Kan Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmaların Dağılımı ve Direnç Paternleri

P017 Hematolojik Maligniteli Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmaların Sıklığı ve Direnç Paternleri

P018 Hematoloji ve Onkoloji Ünitelerinde 2007 Yılı İnfeksiyon Tanıları ve Etken Mikroorganizmalar

P019 Hematoloji-Onkoloji Ünitelerinde Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Dağılımı ve Direnç Sorunu

P020 Marmara Üniversitesi Hastanesinde, 2007 Yılında Pürin Analogu Alan Hastalarda Nötropenik Ateş ve Fırsatçı İnfeksiyonların Sıklığı

Empirik tedavi

P021 Febril Nötropenik Olgularımızın Empirik Tedavisinde Beta-Laktam Monoterapisi ile Beta-Laktam ve Amikasin Kombinasyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması

P022 Febril Nötropenik Ataklarda Empirik Tedavide Kombinasyon Tedavisi Vazgeçilmez midir?

P023 Akut Lösemili Çocukların Febril Nötropenik Ataklarında Uygulanan Empirik Antibiyotiklerin Tedavilerinin Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Çalışma

P024 Persistan Febril Nötropeni Tedavisinde Sefoperazon-Sulbaktamın Yeri

P025 Nötropenik Ateş Gelişen Akut Lösemili Olgularımızda Kültür Sonuçlarının ve Empirik Antibiyotik Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Fungal infeksiyonlar

P026 Bir Üniversite Hastanesinde Antifungal Kullanımının Değerlendirmesi

P027 Akut Lenfoblastik Lösemili Çocukta Dissemine Kandidiyazis

P028 İnvaziv Mantar İnfeksiyonu Tanısı Alan Maligniteli Çocuk Hastaların İrdelenmesi: Tek Merkez Sonuçları

P029 2002-2006 Yılları Arası Üniversite Hastanesinde Candida İzolatları

P030 Aspergillus flavus Pnömoni ve Candida tropicalis Fungemili Hastada Vorikonazol Tedavisi Sırasında Gelişen Görmede Azalma

P031 Dissemine Fusariyozisli Bir Olgu

P032 Yüksek Riskli Bir Allojeneik Transplant Alıcısında Antifungal Tedavi Sırasında Deriye Fistülize Pulmoner Mukormikoz

P033 İnvaziv Mantar İnfeksiyonu Tanısı Alan Olgularımız

P034 Kanser Hastalarında Fungemi Görülme Sıklığı: Hacettepe Deneyimi

P035 Lipozomal Amfoterisin B Tedavisi Sırasında Gelişen İnvaziv Pulmoner Aspergillus terreus Olgusu

P036 İmmün Düşkün Bir Hastada Gelişen Kütanöz Mukormikozis: Olgu Sunumu

P037 Sistemik ve Lokal İnvaziv Aspergillozisli Bir Relaps Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusunda Kombine Vorikonazol ve Amfoterisin B Yanıtı

P038 Febril Nötropenik Hastalarda Hastane Onarımı ve İnşaatla İlişkili Nozokomiyal Aspergilloz

P039 Hematolojik Maligniteli Hastalarda Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Sıklığı ve Etkenlerin Dağılımı: Hacettepe'de Değişim

Viral infeksiyonlar

P040 Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası BK Virüsü ve Geç Dönem Hemorajik Sistit: Olgu Sunumu

P041 Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Sitomegalovirüs İnfeksiyonu

P042 Solid Organ Nakli Olan Hastalarda CMV'ye Bağlı Görülen Gastrointestinal Sistem (GİS) İnfeksiyonları

P043 Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Pediatrik Olgularda BK Virüs Sürveyansı

Tüberküloz

P044 Febril Nötropenik Atak Sırasında Akciğerde Mantar İnfeksiyonu Sanılan Tüberkülozlu Bir Akut Miyeloblastik Lösemili Vaka

P045 Pansitopeni ile Başvuran Bir Tüberküloz Olgusu

Olgu sunuları: Diğer infeksiyonlar

P046 Stenotrophomonas maltophilia: Nötropenik Ateşte Artan Sorun

P047 İki Olası Pneumocystis jirovecii Pnömonisi Olgusu

P048 Konsolidasyon Tedavisi Sırasında Nötropenik Tiflit Tanısıyla İzlenen Akut Miyeloblastik Lösemili Olgu Sunumu

P049 Non Hodgkin Lenfoma Olgusunda Açıklanamayan Ateş Nedeni: Dev Tümör Apsesi Olgu Sunumu

P050 Bir Kalp Nakli Vakasında Gelişen Çoğul Fırsatçı İnfeksiyonlar