ana sayfa | iletişim | ara
7. Febril Nötropeni Simpozyum'u Sunumları

Sempozyum sunumlarına    ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.


23 Şubat 2006, Perşembe
15.30-16.30 Ön Oturum 1: Türkiye’de Direnç Sürveyansı: Hitit Çalışması
Başkanlar:
Murat Akova, Halit Özsüt
  Hitit Çalışması Sonuçları
Deniz Gür
  Sefaperazon-sulbaktamla Klinik Deneyimler
Halit Özsüt
  (Pfizer İlaçları Desteği İle)
16.30-17.00 Kahve Arası
17.00-18.00 Ön Oturum 2: İnvaziv Fungal İnfeksiyonlard
Güncel Yaklaşımlar ve CLEAR
  sunumu indirmek için tıklayınız
Başkan: Ömrüm Uzun
  Current Approaches for Invasive Fungal Infections and
The CLEAR Experience
  sunumu indirmek için tıklayınız
Faouzi Saliba
(Onko Koçsel İlaçları Desteği İle)
18.00-18.45 Açılış Konferansı: Genom Bilim ve Enfeksiyon Hastalıkları  sunumu indirmek için tıklayınız
Yönetici: Murat Akova
Konuşmacı: Meral Özgüç
19.00-20.30 Açılış Kokteyli
20.45-21.45 1. Oturum: Febril Nötropenide Direnç Sorunu ve Monoterapi
Başkanlar: Halil Kurt, Fahir Özkalemkaş
  Febril Nötropenik Hasta ve Beta-laktamaz Direnci  sunumu indirmek için tıklayınız
Çiğdem Bal
  Febril Nötropeninin Empirik Tedavisinde Monoterapi Yeterli
Kapsama Sağlar Mı?
  sunumu indirmek için tıklayınız
Murat Akova
(Wyeth İlaçları Desteği İle)


24 Şubat 2006, Cuma
08.00-08.45 Uzmanıyla Tartışma: Management Of Invasive Candidiasis
Axel Glasmacher
09.00-10.30 2. Oturum: Son Bir Yılda Febril Nötropenide Neler Oldu?
Başkanlar:
Özay Arıkan Akan, Sevgi Kalayoğlu Beşışık
  Bakteriyel Epidemiyoloji   sunumu indirmek için tıklayınız
Lütfiye Mülazımoğlu
  Antibakteriyel Tedavi  sunumu indirmek için tıklayınız
Reşat Özaras
  Viral İnfeksiyonlar  sunumu indirmek için tıklayınız
Dilek Çolak
10.30-11.00 Poster Sergisi ve Kahve Arası
11.00-12.00 3. Oturum: Fungal İnfeksiyon Tedavisinde Yeni Açılımlar
Başkanlar:
Zafer Gülbaş, Fehmi Tabak
  Fungal Infections in High-risk Hemato-oncological Patients  sunumu indirmek için tıklayınız
Axel Glasmacher
  Febril Nötropenik Hastada Antifungal Seçimi  sunumu indirmek için tıklayınız
Hamdi Akan
(MSD İlaçları Desteği İle)
12.00-13.30 Poster Sergisi ve Öğle Yemeği
13.30-14.00 Konferans 1: Uzamış Ateşi Olan Febril Nötropenik
Hastaya Yaklaşım
Yönetici:
Latife Mamıkoğlu
Konuşmacı: Halit Özsüt
14.00-15.00 4. Oturum: Febril Nötropeni ve Gram-pozitif İnfeksiyonlar
Başkanlar:
Ahmet Demirkazık, Volkan Korten
  Febril Nötropenide Gram Pozitif Bakteriyel İnfeksiyonların
Epidemiyolojisi
  sunumu indirmek için tıklayınız
Hürrem Bodur
  Febril Nötropenik Hastalarda Gram Pozitif Bakteriyel
İnfeksiyonlara Tedavi Yaklaşımları

Recep Öztürk
(Sanofi-Aventis Desteği İle)
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-17.00 İnteraktif Olgu Sunuları
Yönetici:
Volkan Korten
Sunanlar: Rıdvan Ali  sunumu indirmek için tıklayınız, Alpay Azap  sunumu indirmek için tıklayınız, Volkan Hazar  sunumu indirmek için tıklayınız
17.00-18.00 FEN Ödül Töreni
Yöneten: Halit Özsüt
  AstraZeneca Poster Ödüllerinin Takdimi
5. Febril Nötropeni Ödülü’nün Takdimi
Febril Nötropeni Konferansı: Türkiye’de Pediatrik Febril
Nötropeninin Bilinmeyen Yönü

Faik Sarıalioğlu
20.00 Gala Yemeği


25 Şubat 2006, Cumartesi
08.00-08.45 Uzmanıyla Tartışma: Approach to Neutropenic Patient with
Persisting Fever

Georg Maschmeyer
09.00-10.30 5. Oturum: Pediatrik Febril Nötropenide Yenilikler
Başkanlar:
Mehmet Ceyhan, Rejin Kebudi
  Türkiye’de Çocuklarda Kanser Epidemiyolojisi
Tezer Kutluk
  Pediatrik Kanserlerde Hedefe Yönelik Tedavi  sunumu indirmek için tıklayınız
Nurdan Taçyıldız
  Pediatrik Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlar  sunumu indirmek için tıklayınız
Adalet Meral
10.30-11.00 Poster Sergisi ve Kahve Arası
11.00-12.00 6. Oturum: Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Stratejileri
Başkanlar: Mutlu Arat
  sunumu indirmek için tıklayınız , Halit Özsüt
  Challenges in the Treatment of Febrile Neutropenia  sunumu indirmek için tıklayınız
Michael Ellis
  Management of Invasive Filamentous Fungal Infections  sunumu indirmek için tıklayınız
Helen Sambatakou
(Erkim İlaçları Desteği İle)
12.00-13.30 Poster Sergisi ve Öğle Yemeği
13.30-14.00 Konferans 2: Hematolojik Kanserlerde Yenilikler
Yönetici:
Muhit Özcan
Konuşmacı: Burhan Ferhanoğlu   sunumu indirmek için tıklayınız
   
14.00-15.00 7. Oturum: İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Erken Tanı ve
Doğru Tedavinin Önemi
Başkanlar:
Rejin Kebudi, Esin Şenol
  İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Erken Tanı ve Tedavinin Önemi  sunumu indirmek için tıklayınız
Esin Şenol
  Voriconazole in Treatment of Invasive Fungal Infetions  sunumu indirmek için tıklayınız
Georg Maschmeyer
(Pfizer İlaçları Desteği İle)
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-17.00 8. Oturum: Yoğun Bakım ve Febril Nötropeni
Başkanlar:
Arzu Topeli İskit, Halil Kurt
  Hematolojik Kanser Hastalarında Yoğun Bakım Desteği  sunumu indirmek için tıklayınız
Turgay Çeliker
  Yoğun Bakım Ünitesinde Fungal İnfeksiyonlar  sunumu indirmek için tıklayınız
Gökhan Aygün
  Yoğun Bakım Ünitesinde Çoklu Dirençli
Non-fermentatif Bakteriler
  sunumu indirmek için tıklayınız
Halis Akalın
17.00-18.30 9. Oturum: Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrolü
Başkanlar:
Firdevs Aktaş, Recep Öztürk
  Febril Nötropenik Hastada İnfeksiyon Kontrolü-Türkiye’ deki
Uygulamalar
  sunumu indirmek için tıklayınız
Yeşim Çetinkaya Şardan
  Febril Nötropenik Hastalarda Destek Tedavisi  sunumu indirmek için tıklayınız
Cem Ar
  Febril Nötropenik Hastalarda Nozokomiyal Salgınlar ve Korunma  sunumu indirmek için tıklayınız
Önder Ergönül


26 Şubat 2006, Pazar
09.00-12.00 Febril Nötropeni Kılavuzu Tartışma Oturumu  yeni kılavuzu indirmek için tıklayınız
Yöneten:
Esin Şenol
  Dünyada Diğer Febril Nötropeni Kılavuzlarından Örnekler  sunumu indirmek için tıklayınız
Hamdi Akan
  Yeni Avrupa (EORTC-EBMT-ICHS) Kılavuzu Neler
Getiriyor?
  sunumu indirmek için tıklayınız
Murat Akova
  Türkiye’de FEN Kılavuzunda Yenilikler  sunumu indirmek için tıklayınız
Esin Şenol
  Solid Organ Transplantasyonu ve İnfeksiyon  sunumu indirmek için tıklayınız
Hande Arslan
  Katılımcılarla Tartışma
12.00 Kapanış


Simpozyum Programı

Konuşma Metinleri

Poster Bildiriler

7. Febril Nötropeni Simpozyum Fotoğrafları
Fotoğrafların büyük hallerini görmek için lütfen üzerine tıklayınız.