ana sayfa | iletişim | ara
6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu sunumları..

21 Nisan

09.00-09.10  Febril Nötropeni Derneği - Hamdi Akan
09.15 - 10.00  Antibakteriyel Profilaksi- Dr. Halis Akalın

 Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi - Prof. Dr. Rabin SABA
11.00 - 11.30  Febril Nötropenide Bakteriyel Ve Fungal İnfeksiyonların Laboratuvar Tanısı - Dr. Gökhan Metan
11.30 - 12.00  İmmünsüpresif Çocukta Aşılama - Dr. Ateş Kara
12.15 - 13.00  Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım - Dr Mehmet Ali Özcan

 İnvazif Fungal Enfeksiyonlara Multidisipliner Yaklaşım - Dr. Yeşim TAŞOVA
13.30 - 14.00  Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım - Özlem Özdemir
14.00 - 14.30  Hematolojik hastalar - CMV - Prof. Dr. Volkan Korten
14.30 - 15.00  Akılcı Antifungal Kullanımı - Dr Alpay AZAP
15.30 - 17.00  Ateşli nötropenik hastayı nasıl izliyoruz? - PROF.DR.BİRSEN MUTLU

 İlk aşama tedavisi - Dr. Mesut YILMAZ

 Ateşli nötropenik hastayı nasıl izliyoruz? İkinci basamak tedavisi - geç dönem tanı ve salvage - Dr. Oğuz Reşat Sipahi


22 Nisan

   CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar - Gülden Yılmaz
   Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları - Dr. Murat Akova
   Fungal İnfeksiyonlar  ve Kılavuzlar : ESCMID-EFISG Candida Kılavuzu - Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı
   Pediatrik Kılavuzlar - Prof. Dr. Tezer Kutluk, MD PhD