ana sayfa | iletişim | ara
6. Febril Nötropeni Simpozyum'u Sunumları

24 Şubat 2005, Perşembe

13.15-14.30

1. Oturum: Pediatrik Febril Nötropeni
Kök Hücre Naklinde İnfeksiyöz Sorunlar - Volkan Hazar
İmmün Yetmezlikli Çocuklarda İmmünizasyon - Mehmet Ceyhan
Pediatri Merkezlerinin 2004 Febril Nötropeni Sonuçları - Rejin Kebudi

15.00-16.15

2. Oturum: Laboratuar Febril Nötropenik Hasta İzleminde Klinisyeni Nasıl Yönlendirmeli?
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyolojik Tanıda Laboratuvardan Beklentiler- Özay Arıkan
Kandida ve Aspergillus İnfeksiyonlarının Tanısında Mikrobiyolojik Testler - Zekaver Odabaşı
Patolojik Değerlendirmenin İnfeksiyon Tanısındaki Rolü - Gülçin Altınok

16.15-17.15

3. Oturum: Febril Nötropenik Hastalarda Dirençli Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonları ve Yeni Tedavi Alternatifleri
Febril Nötropenik Hastalarda Gram Pozitif Bakteri İnfeksiyonlarında Direnç Sorunu - Gaye Usluer
Dirençli Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonlarında Yeni Tedavi Seçenekleri - Dilek Arman

25 Şubat 2005, Cuma

 

4. Oturum: Febril Nötropenide Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar (GCP-İKU)
Türkiye'de Klinik Araştırmalar, Yasal Düzenlemeler, Sorunlar - İ. Hakkı Ayhan
CRO Gözüyle Klinik Araştırmalar - Oğuz Akbaş
Klinik Araştırmaların Sunumu ve Yayına Hazırlanması - İskender Sayek

11.00-12.00

5. Oturum: Fungal infeksiyonlar: Yeni Gelişen Klinik Tablolar ve Tedavi Yaklaşımları
Yeni ve Önem Kazanan Fungal İnfeksiyonların Epidemiyolojisi- Esin Şenol
Antifungal Duyarlılık Testlerinin Klinik Önemi - Sevtap Arıkan
Comparative Review of Current Antifungal Treatment Strategies - George Samonis

13.30-15.00

6. Oturum: Kanserli Hastalarda Yeni Tedavi Yöntemleri ve İnfeksiyon riskleri
Antikanser Monoklonal Antikorlar ve İnfeksiyon Riskleri - Emin Kansu
Purin Analogları ve İnfeksiyon Riskleri - Tülin Fıratlı Tuğlular
Non-Miyeloablatif Transplantasyon ve İnfeksiyon - Mutlu Arat

15.30-16.30

7. Oturum: Febril Nötropenide Gram-Negatif Direnç Sorunu ve Tedavide Monoterapinin Rolü
Gram-Negatif Etkenler ve Sürveyans:MYSTIC Türkiye 2000-2003 Sonuçları - Volkan Korten
Febril Nötropenide Monoterapi Yaklaşımları- Tezer Kutluk

26 Şubat 2005, Cumartesi

F

09.30-10.30

8. Oturum: 8. Oturum: İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tedavisinde Yeni Gelişmeler
İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Epidemiyolojisinde Yenilikler - Murat Akova
The Treatment of Choice for Invasive Fungal Infections - Jean Klastersky

11.00-12.00

9. Oturum : Febril Nötropenik Hastaların Tedavisinde Caspofungin'in Yeri
Mantar İnfeksiyonları Önemli mi? - Halit Özsüt
Empirical Use of Caspofungin in Febrile Neutropenia - Claudio Viscoli
Kaspofungin’in Bugünü ve Yarını - Ömrüm Uzun

13.30-14.15

Konferans: İlaç Endüstrisi Neden Antimikrobiyal Tedavi Alanından Çekiliyor?:
Konuşmacı: H. Erdal Akalın

14.15-15.45

10. Oturum: Son Bir Yılda Febril Nötropenide Neler Oldu?
Febril Nötropenide Son Bir Yıl: Prokalsitonin, IL-6 -Yeşim Taşova
Combination Antifungal Therapy -Claudio Viscoli
Sekonder İnfeksiyonlar -Murat Akova
Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu -Yeşim Çetinkaya Şardan
Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Tüberküloz -Hamdi Akan

16.15-17.15

11. Oturum: Febril nötropenide yeni ve önem kazanan bakteriyel infeksiyonlar
Febril Nötropenide Risk Değerlendirmesi - Hamdi Akan
Febril Nötropenik Hastada Bakteriyel İnfeksiyonlara Tedavi Yaklaşımları - Recep Öztürk

27 Şubat 2005, Pazar

09.00-10.00

12. Oturum: Febril Nötropenik Hastada Görüntüleme Yöntemlerinin İnfeksiyon Tanısında Önemi
(Pozitron Emisyon Tomografi) PET - Tamer Atasever
YRBT (Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomogra. ) - Macit Arıyürek

10.30-11.30

13. Oturum: Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi
Epidemiyolojik Değerlendirme - Nazif Elaldı
Hematolojik Bulgular - Sami Kartı
Kırım Kongo Hemorajik Ateşi: Tedavi ve Korunma -Önder Ergönül

Bildiri Özetleri