ana sayfa | iletişim | ara
5. Febril Nötropeni Simpozyum'u Sunumları

Düzenleyen
Febril Nötropeni Çalışma Grubu

Düzenleme Kurulu

Hamdi Akan
Murat Akova
Volkan Korten
Latife Mamıkoğlu
Halit Özsüt
Tezer Kutluk

Bilimsel Kurul (Alfabetik sırayla)

Leyla Ağaoğlu
H. Erdal Akalın
Özay Arıkan Akan
Sema Anak
Mutlu Arat
Sevtap Arıkan
Fikret Arpacı
Hande Arslan
Kemalettin Aydın
İsmet Aydoğdu
Selim Badur
Mustafa Bakır
Sevil Bavbek
Mahmut Bayık
Meral Beksaç
Sevgi Kalayoğlu Beşışık
Cengiz Beyan
Kadir Biberoğlu
Hürrem Bodur
Filiz Büyükkeçeci
Mehmet Ceyhan
Semra Çalangu
Harika Çelebi
Nazan Çetingül
Fatih Demirkan
Ahmet Demirkazık
Ömer Devecioğlu
Süleyman Dinçer
Bülent Eser
Burhan Ferhanoğlu
Serap Gencer
Hakan Göker
Zafer Gülbas
Nazan Günel
Filiz Günseren
Türkiz Gürsel
Rauf Haznedar
İbrahim Haznedaroğlu
Fikri İçli
Osman İlhan
Emin Kansu
Ayşe Kars
Rejin Kebudi
Haluk Koç
Yener Koç
Özlem Özdemir Kumbasar
Halil Kurt
Hakan Leblebicioğlu
Ali Mert
Lütfiye Mülazımoğlu
Serdar Bedii Omay
Haluk Onat
Şeniz Öngören
Osman İlhami Özcebe
Fahir Özkalemkaş
Gülyüz Öztürk
Recep Öztürk
Semra Paydaş
Rabin Saba
Faik Sarıalioğlu
Abdullah Sayıner
Lebriz Yüksel Soycan
Yeşim Çetinkaya Şardan
Mehmet Şencan
Esin Şenol
Nurdan Taçyıldız
Yeşim Taşova
Yücel Tangün
Atilla Tanyeli
Gülten Tekuzman
Ahmet Tunalı
Alev Türker
Eyüp Sabri Uçan
Aynur Uğur
Sercan Ulusoy
Ömrüm Uzun
Emel Ünal
Levent Ündar
Haluk Vahaboğlu
Işık Yalçın
Kadri Yamaç
İnci Yıldız
Nurullah Zengin


KONUŞMACI ve OTURUM BAŞKANLARI
(Alfabetik sırayla)

 

Prof. Dr. H. Erdal Akalın
Pfizer İlaçları Ltd. Şti., İstanbul
Prof. Dr. Hamdi Akan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Özay Arıkan Akan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Merkez Laboratuvarı, Ankara
Prof. Dr. Murat Akova
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi,
Ankara
Prof. Dr. Sema Anak
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Mutlu Arat
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Sevtap Arıkan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Hande Arslan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Dr. Sibel Aşçıoğlu
Harvard Medical School Department
of Public Health, Boston, USA
Doç. Dr. İsmet Aydoğdu
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Malatya
Prof. Dr. İbrahim Barışta
Hacettepe Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Ankara
Doç. Dr. Sevil Bavbek
İstanbul Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, İstanbul
Prof. Dr. Mahmut Bayık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Ünitesi, İstanbul
Prof. Dr. Meral Beksaç
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Cengiz Beyan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Kadir Biberoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, İzmir
Doç. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Uzm. Dr. Hürrem Bodur
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
2. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Kliniği, Ankara
Prof. Dr. Filiz Büyükkeçeci
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, İnfeksiyon
Hastalıkları Ünitesi, Ankara
Prof. Dr. Semra Çalangu
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Turgay Çelikel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul
Prof. Dr. Nazan Çetingül
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Pediatrik
Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
Prof. Dr. Ahmet Demirkazık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Ömer Devecioğlu
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim
Dalı, İstanbul
Michael Ellis, BM MA MSc FRCP
Faculty of Medicine and Health
Sciences, United Arab Emirates
University, Tawam Hospital, UAE
Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Hakan Göker
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Ünitesi, Ankara
Prof. Dr. Zafer Gülbaş
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim
Dalı, Eskişehir
Doç. Dr. Adalet Meral Güneş
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji
Bilim Dalı, Bursa
Prof. Dr. Osman İlhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Ayşe Kars
Hacettepe Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Ankara
Prof. Dr. Rejin Kebudi
İstanbul Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, İstanbul
Doç, Dr. Yener Koç
Hacettepe Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Ankara
Prof. Dr. Volkan Korten
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Tezer Kutluk
Hacettepe Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Ankara
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı, Samsun
Prof. Dr. Latife Mamıkoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
Doç. Dr. Ali Mert
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Jil Adler Moore, PhD
Department of Biological Sciences,
California State Polytechnic University,
Prona, CA, USA
Prof. Dr. Osman İlhami Özcebe
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Ünitesi, Ankara
Doç. Dr.,Fahir Özkalemkaş
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Doç. Dr. Halit Özsüt
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Gülyüz Öztürk
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim
Dalı, Ankara
Prof. Dr. Recep Öztürk
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp. Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji
ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı, İstanbul
Professor Reuben Ramphal, M.D.
Department of Medicine,
University of Florida, Gainesville,
Florida, USA
Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, İzmir
Prof. Dr. İskender Sayek
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Abdullah Sayıner
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İzmir
Prof. Dr. Lebriz Yüksel Soycan
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim
Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi,
Ankara
Doç. Dr. Esin Şenol
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Nurdan Taçyıldız
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim
Dalı, Ankara
Doç. Dr. Sercan Ulusoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Prof. Dr. Ömrüm Uzun
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi,
Ankara
Professor Claudio Viscoli, M.D.
University of Genova
Immunocompromised Host Unit
Istituto Nazionale per la Ricerca sul
Cancro Genova, Italy

Doç. Dr. Nurullah Zengin
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Medikal
Onkoloji Bölümü, Ankara

5. FEBRİL NÖTROPENİ SİMPOZYUMU 20-23 Şubat 2003, Talya Oteli, Antalya
BİLİMSEL PROGRAM
20 Şubat 2003, Perşembe
10.00-12.00 Ön oturum: Transplantasyon ve CMV infeksiyonları.
Yuvarlak masa tartışması
(GlaxoSmithKline desteğiyle)
13.00-13.15 Açılış
13.15-14.45 1. Oturum: İmmünsüpresif hastada sepsis ve komplikasyonları
Başkanlar: Kadir Biberoğlu-Tezer Kutluk-
Sepsis, sepsis sendromu ve septik şok
Mehmet Ceyhan

Sepsis ve koagülopati
Ömer Devecioğlu

Septik şok tedavisinde yeni yaklaşımlar
Faik Sarıalioğlu
14.45-15.15 Poster sergisi ve kahve arası
15.15-16.45 Oturum: Kemik iliği transplantasyonu, yeni tedaviler ve infeksiyon riskleri
Başkanlar: Osman İlhan-Latife Mamıkoğlu
Mini ("Non-myeloablative") transplantasyon
Yener Koç

Akraba olmayan vericilerden ("Unrelated") transplantasyon
Sevgi Kalayoğlu Beşışık

Moleküler hedeflenmiş tedaviler
Meral Beksaç

Transplantasyon hazırlık rejimleri ve profilaksi
Hakan Göker
16.45-18.15 3. Oturum: Fungal infeksiyonlar ve febril nötropeni
Başkanlar: Murat Akova-Burhan Ferhanoğlu

İnvaziv fungal infeksiyonlar: Etkenler ve epidemiyoloji
Esin Şenol

İnvaziv fungal infeksiyonların tanısında yeni yöntemler
Ömrüm Uzun

Voriconazole: Genel özellikleri ve klinik kullanımı
Claudio Viscoli
(Pfizer İlaçları desteğiyle)
19.00 Açılış kokteyli
(AstraZeneca İlaç San. desteğiyle)


21 Şubat 2003, Cuma

08.00-09.00 Uzmanıyla tartışma : Febril nötropenik hastada invaziv fungal infeksiyonlar
Claudio Viscoli
09.00-10.30 4. Oturum: Febril nötropenide klinik araştırmalar ve etik sorunlar
Başkanlar: Semra Çalangu-Gülyüz Öztürk

FEN Çalışma Grubu ve web portali
Hamdi Akan

EORTC /IATG ve IFIG tanıtımı ve çalışmalar
Claudio Viscoli

Febril nötropenik hasta çalışmalarının etik boyutu
H. Erdal Akalın
10.30-11.00 Poster sergisi ve kahve arası
11.00-12.30 5. Oturum: İnvaziv fungal infeksiyonlarda yeni gelişmeler
Başkanlar: Hamdi Akan-Volkan Korten

İnvaziv fungal infeksiyonların yeni sınıflaması
Sibel Aşçıoğlu

In vitro antifungal duyarlılık: Yeni ilaçlar, eski yöntemler
Sevtap Arıkan

Caspofungin: Klinik etkinliği ve kullanım alanları
Johan Maertens
(Merck Sharp&Dohme İlaçları desteğiyle)
12.30-13.30 Poster sergisi
13.30-15.30 Febril Nötropeni Tanı ve Tedavi Kılavuzları : Pediatrik ve erişkin grupları ortak tartışma toplantısı

Tartışmacılar: Sema Anak, Özay Akan, Murat Akova, Sevil Bavbek, Rejin Kebudi, Nurdan Taçyıldız, Tezer Kutluk, Ömrüm Uzun
15.30-16.00 Poster sergisi ve kahve arası
16.00-17.30 6. Oturum: Kanıta dayalı tıp: Empirik tedavide monoterapi ya da kombinasyon tedavisi

Yöneten ve yorumcular: Ahmet Demirkazık-Halit
Özsüt
Monoterapi
Reuben Ramphal
Kombinasyon tedavisi
Hamdi Akan
(Bristol-Myers Squibb İlaçları desteğiyle)
17.30-18.30 FEN Ödül Töreni
Yöneten: Halit Özsüt

AstraZeneca Genç Araştırmacı Ödüllerinin Takdimi

3. Febril Nötropeni Ödülü: Prof. Dr. Emin Kansu

Febril Nötropeni Konferansı:
Sitokinler ve inflamasyon
Emin Kansu
20.45 Gala yemeği
(Aventis Pharma desteğiyle)


22 Şubat 2003, Cumartesi

08.00-09.00 Uzmanıyla tartışma: Febril nötroepnik hastada empirik antibakteriyel tedavi Reuben Ramphal
09.00-10.30 7. Oturum: Febril nötropenide yeni gelişmeler
Başkanlar: Filiz Büyükkeçeci-Ali Mert

Oral antibiyotik tedavisinde gelişmeler
Rejin Kebudi

Anti-Gram-pozitif tedavide yenilikler
Volkan Korten

Ateşi düşmeyen hastaya yaklaşım
Lebriz Yüksel

Lenfroproliferatif hastalıklar ve infeksiyon
İbrahim Barışta
10.30-11.00 Poster sergisi ve kahve arası
11.00-12.30 8. Oturum : Liposomal Amfoterisin B: Nerede, ne zaman, hangi indikasyonda ve nasıl?

Başkanlar:Volkan Korten- Nurdan Taçyıldız

İnvaziv pulmoner aspergillozis: Klinik ve radyolojik tanı
Abdullah Sayıner

Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonların epidemiyolojisi. Dirençli infeksiyonlara tedavi yaklaşımı
Malcolm Richardson

Perzistan ateş ve nötropenisi olan hastalarda empirik tedavi
Michael Potter

Nötropenik hastalarda invaziv aspergillozis tedavisinde liposomal amfoterisin B kullanımı
Michael Ellis
(ErKim İlaçları desteğiyle)
12.30-13.30 Poster sergisi
13.30-15.00 9. Oturum: Yoğun bakım, immünsüpresyon ve sepsis
Başkanlar: Hakan Leblebicioğlu-İskender Sayek

Dahili yoğun bakım ve sepsis
Turgay Çelikel

İmmünsüpresif hastada cerrahi sepsis
İskender Sayek

Aktive protein C ve sepsis tedavisi
Nancy Khardori
(Lilly İlaçları desteğiyle)
15.00-16.30 10. Oturum: Antibiyotik dışı destek tedavileri ve diğer yaklaşımlar

Başkanlar: Zafer Gülbaş-Sercan Ulusoy

Granülosit transfüzyonu
Osman Özcebe

Febril nötropeni ve kan bankacılığı
Mahmut Bayık

Kateter bakımı
Mutlu Arat

İzolasyon ve diğer hastane infeksiyon kontrol önlemleri
Yeşim Çetinkaya
16.30-17.00 Poster sergisi ve kahve arası
17.00-18.30 İnteraktif olgu sunuları

Sunanlar: Hande Arslan, İsmet Aydoğdu, Adalet Meral Güneş, Nurullah Yalçın

Tartışmacılar: Ahmet Demirkazık, Cengiz Beyan, Hürrem Bodur, Nazan Çetingül, Ayşe Kars, Fahir Özkalemkaş, Recep Öztürk
19.30 Özel gündemli araştırıcılar toplantısı: FEN03-2001:

Yüksek risk grubundaki ateşli nötropenik hastaların empirik tedavisinde kısa ve uzun süreli isepamisin ile sefepim kombinasyonlarının etkinliği: Çok merkezli, randomize, prospektif çalışma


23 Şubat 2003, Pazar

09.00-12.00 Febril Nötropeni Üniteleri" aktiviteleri, protokoller ve çalışma yöntemleri
12.00

Kapanış


Bir Febril Nötropeni Sempozyumu daha başarı ile sonlandı. Bu sempozyumda verilen AstraZeneca Genç Araştırmacı Ödüllerini kazananları tebrik ediyoruz:

Poster No.6: 
KANSERLİ ÇOCUKLARDA 136 FEBRİL NÖTROPENİK EPİZODUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTİMİKROBİYAL TEDAVİDE ETKİNLİK ve MALİYET ANALİZİ

Funda Çorapçıoğlu, Faik Sarıalioğlu, Nur Olgun, Kamer M. Uysal. Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir.

Poster No.27:
PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN CYTOMEGALOVIRUS (CMV) SEROPOZİTİF HASTALARDA CMV İNFEKSİYONU RİSK FAKTÖRLERİ ve SONUÇLARI

V. Hazar, A. Uğur, D. Çolak, R. Saba, D. Öğünç, OA. Küpesiz, G. Öngüt, İ. Karadoğan, KH. Gülkesen, M. Gültekin, A. Yeşilipek. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları,Tıbbi Mikrobiyoloji, Klinik İnfeksiyon ve Biyoistatistik Anabilim Dalları, Antalya.

Poster No.46:
FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA SERUM AMİLOİD A (SAA) ve C-REAKTİF PROTEİN (CRP)’İN İNFEKSİYON ve MORTALİTE GÖSTERGESİ OLARAK İNCELENMESİ

Ayşe Batırel, Serap Gençer, Serdar Özer. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul.