ana sayfa | iletişim | ara
4. Febril Nötropeni Simpozyum'u Sunumları

KONUŞMACI ve OTURUM BAŞKANLARI
(Alfabetik sırayla)

 

Prof. Dr. H. Erdal Akalın
Pfizer İlaçları A.Ş., İstanbul
Prof. Dr. Hamdi Akan
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji
Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Murat Akova
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, İnfeksiyon
Hastalıkları Ünitesi, Ankara
Prof. Dr. Yonca Akova
Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Sema Anak
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji
Bilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Selim Badur
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı, Viroloji ve Temel
İmmünoloji Bilim Dalı,
İstanbul
Doç. Dr. Sevil Bavbek
İstanbul Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji
Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Deniz Gür
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Ankara
Prof. Dr. Rauf Haznedar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. İnci İlhan
Ankara Onkoloji Hastanesi,
Pediatrik Onkoloji Bölümü, Ankara
Prof. Dr. Osman İlhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Emin Kansu
Hacettepe Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji
Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Rejin Kebudi
İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji
Anabilim Dalı, Pediatrik Onkoloji
Bilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Tanıl Kocagöz
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
Ankara
Doç. Dr. Nihat Kodallı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Radyodiagnostik Anabilim Dalı,
İstanbul
Prof. Dr. Haluk Koç
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Yrd. Doç. Dr. Rabin Saba
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü,
Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
Doç. Dr. Esin Şenol
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Nurdan Taçyıldız
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Onkoloji Bilim Dalı,
Ankara
Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı, İzmir
Doç. Dr. Sercan Ulusoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Prof. Dr. Kadir Biberoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, İzmir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, İnfeksiyon
Hastalıkları Ünitesi, Ankara
Prof. Dr. Ayşenur Cila
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Radyodiagnostik Anabilim Dalı,
Ankara
Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı,İstanbul
Prof. Dr. Semra Çalangu
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Turhan Ece
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Filiz Günseren
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya

Prof. Dr. Volkan Korten
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,
İstanbul
Prof. Dr. Tezer Kutluk
Hacettepe Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik
Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Dr. O. Alphan Küpesiz
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Antalya
Prof. Dr. Latife Mamıkoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
Doç. Dr. Ali Mert
İstanbul Üniversitesi,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Fahir Özkalemkaş
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Doç. Dr. Halit Özsüt
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Gülyüz Öztürk
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji
Bilim Dalı, Ankara

Doç. Dr. Ömrüm Uzun
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, İnfeksiyon
Hastalıkları Ünitesi, Ankara
Prof. Dr. Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi,Ankara
Prof. Dr. Haluk Vahaboğlu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
Prof. Dr. Işık Yalçın
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnfeksiyon Hastalıkları
Bilim Dalı, İstanbul

 

DAVETLİ YABANCI KONUŞMACILAR
(Alfabetik sırayla)

 

Gerald P. Bodey, M.D.
Emeritus Professor of Medicine,
Section of Infectious Diseases,
M.D. Anderson Cancer Center,
Texas Medical School,
Houston, Texas, USA
Winfried V. Kern, M.D.
Associate Professor of Medicine,
Section of Infectious Diseases and
Clinical Immunology,
Ulm University Hospital and
Medical Center,
Ulm, Germany
Jayesh Mehta, M.D.
Professor of Medicine,
Director of Hematopoietic Stem Cell
Transplantation, Division of
Hematology/Oncology,
Northwestern University Medical
School and The Robert H. Lurie
Comprehensive Cancer Center,
Chicago IIIinois, USA
Francesco Menichetti, M.D.
Professor of Medicine,
Head, Infectious Diseases Unit,
Cisanello Hospital, Pisa, Italy
David R. Snydman, M.D.
Professor of Medicine, Pathology, and
Microbiology,
Director, Clinical Microbiology,
New England Medical Center,
Tuffs University School of Medicine,
Boston, Massachusetts, USA


PROGRAM

Ayrıca belirtilmediği takdirde tüm bilimsel oturumlar ve sosyal etkinlikler Talya Kongre

Merkezi, Platin Salon’da yapılacaktır.


22 Şubat 2001, Perşembe

 

13.00 - 13.15 Açılış
Hamdi Akan (Türk Hematoloji Derneği, İnfeksiyon Hastalıkları Alt Komitesi Başkanı)
Murat Akova (4. Febril Nötropeni Simpozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı)
13.15 - 14.45

1. Oturum: Pediatrik febril nötropeni
Başkan:
Tezer Kutluk
O-1. İmmünyetmezlikli hastalarda aşılama
Mehmet Ceyhan
O-2. Pediatrik hastada kateter infeksiyonları
Gülyüz Öztürk
O-3. Ateşli nötropenik çocuklarda ayaktan tedavi yöntemleri
Rejin Kebudi

14.45 - 16.15 2. Oturum: İmmün sistemi baskılanmış hastada viral hepatitler
Başkan:
Selim Badur
O-4. Kronik viral hepatitlerin laboratuvar tanısı
Selim Badur
O-5. Kök hücre naklinde viral hepatit sorunu
Hamdi Akan
O-6. İmmün sistemi baskılanmış hastada kronik viral hepatit tedavisi
Yılmaz Çakaloğlu
16.15 - 16.45 Poster sergisi
Kahve ikramı
16.45 - 18.15

Endüstri Destekli Oturum I (Pfizer): Febril nötropeni ve beta-laktamaz direnci: Tedavi alternatifleri
Başkan:
Semra Çalangu
O-7. Beta-laktamazlara bağlı antibiyotik direnci
Haluk Vahaboğlu
O-8. Febril nötropenik hastalarda sefoperazon-sulbaktam kullanımı: Türkiye deneyimi
Hamdi Akan
O-9. Use of cefoperazone-sulbactam in febrile neutropenia
Gerald P. Bodey

20.00 Açılış Kokteyli
(Pfizer İlaçları A.Ş.’nin desteğiyle) (Talya Otel, Divan Salonu)

 

23 Şubat 2001, Cuma

 

08.00 - 09.00 Uzmanıyla tartışma 1: Febril nötropenik hastaya yaklaşım
(Talya Oteli, Divan Salonu)
Winfried V. Kern ve Jayesh Mehta
09.00 - 10.30 3. Oturum: Tedaviye yanıt bekleyen sorunlar
Başkan:
Haluk Koç
O-10.Empirical use of anti-gram-positive antibacterials
Winfried V. Kern
O-11.Management of invasive Candida infections
Gerald P. Bodey
O-12.Lipid-based amphotericin B preparations in clinical practice
Jayesh Mehta
10.30 - 11.00 Poster sergisi
Kahve ikramı
11.00 - 12.30

Endüstri Destekli Oturum II (AstraZeneca): Karbapenemler: Monoterapi febril nötropenide yeni standart mı?
Başkan:
Latife Mamıkoğlu
O-13.Febril nötropenik hastalarda infeksiyon etkeni olarak gram-negatif bakterilerin dönüşü
Murat Akova
O-14.Empirik tedavide monoterapi
Volkan Korten

12.30 - 13.30 Poster sergisi
13.30 - 15.30

İnteraktif olgu sunuları
Sunanlar:
İnci İlhan, O. Alphan Küpesiz, Rabin Saba,Nurdan Taçyıldız
Tartışmacılar: Sema Anak, Sevil Bavbek, Kadir Biberoğlu,Filiz Günseren, Rauf Haznedar, Ali Mert, Işık Yalçın

15.30 - 16.00 Poster sergisi
Kahve ikramı
16.00 - 17.30 Endüstri Destekli Oturum III (Schering-Plough): Febril nötropenide aminoglikozidlerin rolü
Başkan:
Sercan Ulusoy
O-15.Türkiyede ve dünyada aminoglikozid direnci
Deniz Gür
O-16.Neden kombinasyon tedavisi?
Fahir Özkalemkaş
O-17.Febril nötropeni tedavisinde yeni bir aminoglikozid
Halit Özsüt
17.30 - 18.30 Febril Nötropeni Ödül Töreni
Yöneten:
Halit Özsüt
AstraZeneca Genç Araştırmacı Ödüllerinin Takdimi
Febril nötropeni ödülü: Prof. Dr. Yücel Tangün
Febril Nötropeni Konferansı: Hematolog ve İnfeksiyon Hastalıkları: Kişisel Bir Potpuri
Yücel Tangün
20.45 Gala yemeği
(Aventis Pharma Ltd. Şti.’nin desteğiyle)

 

24 Şubat 2001, Cumartesi

 

08.00 - 09.00 Uzmanıyla tartışma 2: Febril nötropenik hastada invaziv aspergillozis
(Talya Oteli, Divan Salonu)
Gerald P. Bodey ve David R. Snydman
09.00 - 10.30 4. Oturum: İmmün sistemi baskılanmış hastada tüberküloz
Başkan:
Eyüp Sabri Uçan
O-18.Tüberküloz immünolojisi
Emin Kansu
O-19.Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda tüberkülozun laboratuvar tanısı
Tanıl Kocagöz
O-20.İmmün sistemi baskılanmış hastada tüberküloz: Klinik bulgular ve tedavi
Turhan Ece
10.30 - 11.00 Poster sergisi
Kahve ikramı
11.00 - 12.30 Endüstri Destekli Oturum IV (Aventis): Gram-pozitif infeksiyonlar ve febril nötropeni
Başkan:
Serhat Ünal
O-21.Nötropenik hastalarda gram-pozitif bakteri infeksiyonları
Volkan Korten
O-22.Use of teicoplanin in febrile neutropenia
Francesco Menichetti
12.30 - 13.30 Poster sergisi
13.30 - 14.00 Konferans:
Başkan:
Murat Akova
O-23.Febril nötropeni ve farmakoekonomi
H. Erdal Akalın
14.00 - 15.30 5. Oturum: Kemik iliği nakli ve infeksiyon profilaksisi
Başkan:
Osman İlhan
O-24.Kemik iliği transplantasyonu ve antibakteriyel profilaksi
Esin Şenol
O-25.Cytomegalovirus prevention in bone marrow transplantation
David R. Snydman
O-26.Kemik iliği naklinde antifungal profilaksi
Ömrüm Uzun
15.30 - 16.00 Poster sergisi
Kahve ikramı
16.00 - 17.30 6. Oturum: İmmünsüpresif hastalarda spesifik sorunlar
Başkan:
Faik Sarıalioğlu
O-27.Nötropenik hastalarda solunum sistemi dışı infeksiyonlara genel bakış
Halit Özsüt
O-28.İmmünsüpresif hastalarda santral sinir sistemi infeksiyonlarında radyolojik bulgular
Ayşenur Cila
O-29.İmmünsüpresif hastalarda pulmoner tutulumda radyolojik tanı
Nihat Kodallı
O-30.İmmünsüpresif hastalarda göz tutulumu
Yonca Aydın Akova

 

25 Şubat 2001, Pazar

 

09.00 - 12.00 “Febril Nötropeni Kılavuzu” hazırlık ve tartışma toplantısı
12.00 Kapanış