ana sayfa | iletişim | ara
3. Febril Nötropeni Simpozyum'u Sunumları

KurullarDüzenleyen

Febril Nötropeni Çalışma Grubu

Düzenleme Kurulu
Başkan
Murat Akova
Sekreterler
Hamdi Akan, Sevil Bavbek, Halit Özsüt
Üyeler
Kadir Biberoğlu
Ayşe Kars
Haluk Koç
Volkan Korten
Latife Mamıkoğlu
Haluk Onat
Levent Ündar
Bilimsel Kurul (Alfabetik sırayla)
Filiz Akata
Tevfik Akoğlu
Sema Anak
Fikret Arpacı
İsmet Aydoğdu
Selim Badur
Filiz Büyükkeçeci
Münevver Büyükpamukçu
Mehmet Ceyhan
Semra Çalangu
Cavit Çehreli
Ahmet Demirkazık
Murat Dilmener
Süleyman Dinçer
Semra Dündar
Burhan Ferhanoğlu
Nazan Günel
Türkiz Gürsel
Rauf Haznedar
Fikri İçli
Emin Kansu
Rejin Kebudi
Sabri Kemahlı
İftihar Köksal
Halil Kurt
Tezer Kutluk
Hakan Leblebicioğlu
Nil Molinas Mandel
Ali Mert
Lütfiye Mülazımoğlu
Güngör Nişli
Aynur Oğuz
Yavuz Özışık
Gülyüz Öztürk
Semra Paydaş
Selahattin Sanal
Faik Sarıalioğlu
Süheyla Serdengeçti
Fatma Sırmatel
Esin Şenol
Yücel Tangün
Atilla Tanyeli
Gülten Tekuzman
Ahmet Tunalı
Murat Tuncer
Alev Türker
Eyüp Sabri Uçan
Sercan Ulusoy
Ömrüm Uzun
Emel Ünal
Serhat Ünal
Necdet Üskent
Haluk Vahaboğlu
Atilla Yalçın
Işık Yalçın
Kadri Yamaç
İnci Yıldız
İdris Yücel
Lebriz Yüksel
KONUŞMACI ve OTURUM BAŞKANLARI
(Alfabetik sırayla)
Prof. Dr. Hamdi Akan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Tevfik Akoğlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Murat Akova
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara
Prof. Dr. Sema Anak
İstanbul Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Orhan Arseven
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Selim Badur
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Zafer Başlar
İstanbul Üniversitesi,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Sevil Bavbek
İstanbul Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji
Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Kadir Biberoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Doç. Dr. S. Fatih Beşışık
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Sevgi (Kalayoğlu) Beşışık
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Filiz Büyükkeçeci
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
Prof. Dr. Semra Çalangu
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Ahmet Demirkazık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Murat Dilmener
İstanbul Üniversitesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Levent Doğancı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu
İstanbul Üniversitesi,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Oya Gürbüz
Marmara Üniveritesi Tıp Fakültesi,
Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Ayşe Kars
Hacettepe Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Medikal
Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Rejin Kebudi
İstanbul Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji
Anabilim Dalı, Pediatrik Onkoloji
Bilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Haluk Koç
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Volkan Korten
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,
İstanbul
Prof. Dr. Tezer Kutluk
Hacettepe Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik
Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Hakan Leblebicioğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
Prof. Dr. Latife Mamıkoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
Prof. Dr. Haluk Onat
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü,
Klinik Onkoloji Anabilim Dalı,
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Halit Özsüt
İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Doç. Dr. Gülyüz Öztürk
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji
Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik
Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir
Prof. Dr. Yücel Tangün
İstanbul Üniversitesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Atilla Tanyeli
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Adana
Prof. Dr. Gülten Tekuzman
Hacettepe Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji
Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Ahmet Tunalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Doç. Dr. Alev Türker
Hacettepe Üniversitesi,
Onkoloji Enstitüsü, Medikal
Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı, İzmir
Doç. Dr. Sercan Ulusoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Doç. Dr. Ömrüm Uzun
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara
Prof. Dr. Emel Ünal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara
Prof. Dr. Levent Ündar
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Antalya
Doç. Dr. Haluk Vahaboğlu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
Prof. Dr. Atilla Yalçın
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Lebriz Yüksel
İstanbul Üniversitesi,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Hematoloji
Bilim Dalı, İstanbul

DAVETLİ YABANCI KONUŞMACILAR
(Alfabetik sırayla)
Victor Fainstein, M.D.
Professor of Medicine,
Baylor College of Medicine,
The Methodist Hospital,
Section of Infectious Diseases,
Houston, TX USA
Professor Vladimir Kr×cméry, Jr.
School of Public Health,
Trnava University,
Trnava, Slovakia
Kenneth V.I. Rolston, M.D.
Professor of Medicine,
University of Texas
M.D. Anderson Cancer Center,
Section of Infectious Diseases,
Houston, TX USA
Alan Sugar, M.D.
Professor of Medicine,
Boston University,
Department of Medicine,
Boston, MA USA
Stephen H. Zinner, M.D.
Professor of Medicine,
Roger Williams Medical Center,
Department of Medicine, Providence, RI USA
 

 

3. Febril Nötropeni Simpozyumu Türk Hematoloji Derneği İnfeksiyon Hastalıkları Alt Komitesi ve Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından desteklenmektedir.
Program


18 Şubat 1999, Perşembe

18.00 - 18.30
Dia gösterisi: Toroslar (Kemal Güneş)
(Bristol Myers Squibb İlaçları Inc.’nin desteğiyle)

18.45 - 20.00
Ön Oturum:İnfeksiyon Kontrolünde İmmün Sisteme Destek
Başkanlar: Haluk Onat - Atilla Yalçın
0-1. Koloni stimülan faktörlerin moleküler etki mekanizmaları
Tevfik Akoğlu
0-2. Nötropenik hastada koloni stimülan faktörlerin kullanımı
Burhan Ferhanoğlu
0-3. İnfeksiyon Kontrolünde İmmün Sisteme Diğer Destek Yöntemleri
Ayşe Kars

20.30
Hoşgeldiniz Kokteyli
(Bristol Myers Squibb İlaçları Inc.’nin desteğiyle)

19 Şubat 1999,Cuma
8.30 - 8.45
Açılış töreni

8.45 - 10.15
1. Oturum: Prof. Dr. Kemal Yüce Oturumu: Semptomdan Teşhise Febril Nötropeni
Başkan: Semra Çalangu
0-4. Febril nötropenik hastada deri bulguları
Oya Gürbüz
0-5. Febril nötropeni ve pulmoner infiltrasyon
Orhan Arseven
0-6. Febril nötropeni ve gastrointestinal sistem
Sevgi Kalayoğlu Beşışık

10.15 - 10.45
Poster sergisi
Kahve ikramı
(Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.’nin desteğiyle)

10.45 - 12.15
2. Oturum: Febril Nötropenik Hastada Tanı Yöntemleri
Başkanlar: Halit Özsüt - Ahmet Tunalı
0-7. Gastrointestinal sorunlu hastada tanı yöntemleri
S. Fatih Beşışık
0-8. Pulmoner sorunlu hastada tanı yöntemleri
Eyüp Sabri Uçan
0-9 Febril Nötropenik Hastada Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri
Levent Doğancı

12.30 - 14.00
Endüstri Destekli Oturum I:
Febril Nötropenik Hastada Bakteriyel İnfeksiyonlar
(GlaxoWellcome İlaçları Sanayi A.Ş.’nin desteğiyle)
Başkanlar: Kadir Biberoğlu - Levent Ündar
0-10. Febril nötropenik hastada risk değerlendirmesi
Sevil Bavbek
0-11. Empirik antibakteriyel tedavide Febril Nötropeni Çalışma Grubu deneyimleri
Murat Akova
0-12. Yüksek riskli hastalarda empirik antibakteriyel tedavi
(Empirical antibacterial treatment in high-risk patients)

Vladimir Kr×cméry

14.00 - 14.30
Poster sergisi

14.30 - 16.00
İnteraktif Olgu Sunuları
Yönetenler: Hamdi Akan - Sercan Ulusoy
Tartışmacılar: Zafer Başlar, Ahmet Demirkazık, Rejin Kebudi, Volkan Korten, Hakan Leblebicioğlu, Gülten Tekuzman, Alev Türker, Emel Ünal

16.00 - 16.30
Poster sergisi
Kahve ikramı
(Bristol Myers Squibb İlaçları Inc’nin desteğiyle)

16.30 - 18.00
Endüstri Destekli Oturum II:
Febril Nötropenide Bakteriyel Direnç ve Tedavi Etkileşimi
(Bristol Myers Squibb İlaçları Inc’nin desteğiyle)
Başkanlar: Latife Mamıkoğlu - Gülten Tekuzman
0-13. Febril nötropenide etkenlerde ve klinik tablolarda değişiklikler
Halit Özsüt
0-14. Gram-negatif bakterilerde beta-laktamaz direnci ve febril nötropeni tedavisinde sorunlar
Haluk Vahaboğlu
0-15. Febril nötropeninin empirik tedavisinde yeni kuşak sefalosporinler (New generation cephalosporins in the empirical treatment of febrile neutropenia)
Kenneth V.I. Rolston

18.30 - 19.30
Febril Nötropeni Ödül Töreni
Yöneten: Halit Özsüt
Zeneca Genç Araştırmacı Ödüllerinin Takdimi
Febril Nötropeni Ödülü: Prof. Dr. H. Erdal Akalın
Febril Nötropeni Konferansı:
Febril Nötropeni: Dün, Bugün ve Gelecek
H. Erdal Akalın

19.30 - 20.00
Klasik müzik dinletisi
(SmithKline Beecham İlaç Ticaret A.Ş.’nin desteğiyle)

21.00
Akşam yemeği
(Er-Kim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin desteğiyle)

20 Şubat 1999, Cumartesi

8.30 - 10.00
3. Oturum: Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli:
İnfeksiyöz Sorunlar
Başkanlar: Murat Akova - Yücel Tangün
0-16. Periferik kök hücre veya kemik iliği nakli:
İnfeksiyon riski açısından değerlendirme

Haluk Koç
0-17. Kemik iliği naklinde CMV infeksiyonu:
Önemi ve virolojik tanı

Selim Badur
0-18. İnvaziv fungal infeksiyonlar: Profilaksi ve tedavi
Ömrüm Uzun

10.00 - 10.30
Poster sergisi
Kahve ikramı
(Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.’nin desteğiyle)

10.30 - 12.00
4. Oturum: Pediatrik Febril Nötropeni
Başkan: Tezer Kutluk
0-19. Pediatrik febril nötropenik hastada infeksiyon risk faktörleri
Faik Sarıalioğlu
0-20 Pediatrik Febril Nötropenik Yüksek Riskli Hastada Tedavi
Lebriz Yüksel
0-21 Pediatrik Febril Nötropenik Düşük Riskli Hastada Tedavi
Gülyüz Öztürk
0-22 Pediatrik Febril Nötropenik Hastada Profilaktik Tedavi Yaklaşımları
Sema Anak

12.15 - 13.45
Endüstri Destekli Oturum III: Febril Nötropenik Hastada Yeni Tedavi Yaklaşımları
(Wyeth İlaçları A.Ş.’nin desteğiyle)
Başkanlar: Murat Dilmener - Atilla Tanyeli
0-23. Febril nötropeni ve ambulatuar tedavi yöntemleri
Murat Akova
0-24. Kateter infeksiyonlarına yaklaşım
Volkan Korten
0-25. Febril nötropenik hastalarda beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörlerinin kullanımı
(Use of beta-lactam/beta-lactamase inhibitors in febrile neutropenic patients)

Stephen H. Zinner

14.00 - 17.00
Antalya Müzesi gezisi
Klasik müzik dinletisi ve sıcak şarap ikramı
(Wyeth İlaçları A.Ş.’nin desteğiyle)

18.30 - 20.30
5. Oturum: Febril Nötropeni ve Fungal İnfeksiyonlar
(Fungal Infections in Febrile Neutropenia) Başkanlar: Haluk Koç - Ömrüm Uzun
0-26. Febril nötropenide invaziv fungal infeksiyonlar
(Invasive fungal infections in febrile neutropenia)

Vladimir Kr×cméry
0-27. Febril nötropenide empirik lipozomal amfoterisin B kullanımı
(Empirical use of liposomal amphotericin B in febrile neutropenia)

Alan Sugar
Karşıt görüşler: Hangisini seçmeli: Standart amfoterisin B mi, lipid formülasyonlar mı?
(Debate: Which one to choose: Standard amphotericin B or a lipid formulation?)
0-28 Fungal Infections in Febrile Neutropenia: Does Standard Amphotericin B Still Have a Role?
Kenneth V.I. Rolston
0-29. Lipid formülasyonlar (Lipid formulations)
Stephen H. Zinner

21.00
Gala yemeği
(Merck Sharp ve Dohme İlaçları Ltd. Şti.’nin desteğiyle)

21 Şubat 1999, Pazar

8.30 - 10.00
Endüstri Destekli Oturum IV: Febril Nötropenide Farklı Risk Grupları ve Tedavi
(Merck Sharp ve Dohme İlaçları Ltd. Şti.’nin desteğiyle)
Başkanlar: Filiz Büyükkeçeci - Serhat Ünal
0-30. Febril nötropeni ve AIDS
Serhat Ünal
0-31. Febril nötropenide karbapenemlerin kullanımı
(Use of carbapenems in febrile neutropenia)

Victor Fainstein

10.00 - 10.30
Poster Sergisi
Kahve ikramı
(Merck Sharp ve Dohme İlaçları Ltd. Şti.’nin desteğiyle)

10.30 - 12.30
6. Oturum: Febril Nötropeni Kılavuzu: Görüşbirliği Oturumu
Yöneten: Volkan Korten

12.30
Kapanış ve toplantının değerlendirilmesi

 

Bildiri Özetleri


 

 

P1 - KANSERLİ HASTALARDA BAKTERİYEL VE FUNGAL İNFEKSİYON ETKENLERİ-

P2 - AKUT LÖSEMİDE FEBRİL NÖTROPENİ NEDENİ OLARAK BRUSELLOZİS-

P3 - FEBRİL NÖTROPENİ ETİOLOJİSİNDE BRUSELLOZİS -

P4 - REMİSYON İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ UYGULANAN AML’Lİ OLGULARDA FEBRİL NÖTROPENİ DEĞERLENDİRMESİ -

P5 -FEBRİL NÖTROPENİDE İNFEKSİYON YERLERİ VE ETKENLERİ -

P6 - AKUT MYELOSİTER LÖSEMİ-M2 NEDENİYLE İZLENEN BİR HASTADA SALMONELLA TYPHI MENENJİTİ -

P7 - KEMOTERAPİ GÖREN HASTALARDA FEBRİL NÖTROPENİ EPİZODLARI -

P8 - KEMOTERAPİ VERİLEN HASTALARDA GÖRÜLEN İNFEKSİYONLAR -

P9 - AÜTF HEMATOLOJİ KLİNİĞİ’NDE YATAN FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN MİKROBİYOLOJİK OLARAK SAPTANAN İNFEKSİYON ETKENLERİ -

P10 - AÜTF HEMATOLOJİ KLİNİĞİ’NDE YATAN FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN AEROB BAKTERİYEL İNFEKSİYON ETKENLERİNİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI -

P11 - YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNOZİD KEMOTERAPİSİ SONRASI AYAKTAN İZLENEN HASTALARDA FEBRİL NÖTROPENİ SIKLIĞI -

P12 - AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARI: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DENEYİMİ -

P13 - FEBRİL NÖTROPENİK OLGULARIMIZIN İRDELENMESİ -

P14 - FEBRİL NÖTROPENİK OLGULARIMIZDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI -

P15 - KANSERLİ ÇOCUKLARDA FEBRİL NÖTROPENİ TEDAVİ PROTOKOLÜMÜZÜN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ -

P16 - ALLOGENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDEN SONRA CYTOMEGALOVİRUS İNFEKSİYONU: TANI, SIKLIK, RİSK FAKTÖRLERİ, SEYİR -

P17 - AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGULARIMIZDA FEBRİL NÖTROPENİ SIKLIĞI -

P18 - AÜTF PEDİATRİK ONKOLOJİ BİLİM DALI’NDA SON 3 YILDA İZLENEN HASTALARIN MİKROBİYOLOJİK OLARAK DÖKÜMENTE EDİLMİŞ İNFEKSİYONLARI -

P19 - PEDİATRİK LÖSEMİ/LENFOMA OLGULARINDA FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARI -

P20 - HEMATOLOJİK MALİGNENSİLİ HASTALARDA BLASTOCYSTIS HOMINIS SIKLIĞI -

P21 - SOLİD TÜMÖRLÜ HASTALARDA FEBRİL NÖTROPENİ -

P22 - NÖTROPENİK HASTALARDA HASTANE İNFEKSİYON ETKENİ OLARAK ACİNETOBACTER -

P23 - ÜÇ AYRI KLİNİK UYGULAMADA FEBRİL NÖTROPENİ -

P24 - NÖTROPENİK HASTALARDA CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENTEROKOLİTİ -

P25 - AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA İNFEKSİYONUN TANI VE İZLEMİNDE C-REAKTİF PROTEİN -

P26 - IMMUNSUPRESE ÇOCUKLARDAKİ BAKTERİYEL, FUNGAL VE VİRAL İNFEKSİYONLARIN TANI VE TAKİBİNDE CRP’NİN ÖNEMİ -

P27 - LMB VE LMT PROTOKOLLERİ İLE TEDAVİ EDİLEN HODGKİN DIŞI LENFOMALI HASTALARDA NÖTROPENİK ATEŞ ATAKLARI -

P28 - FEBRİL NÖTROPENİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HASTALARINDAKİ PATOJEN BAKTERİLER -

P29 - FEBRİL NÖTROPENİK BİR HASTADA GENİŞ SOLİTER SEREBROVASKÜLER TROMBOZ -

P30 - FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA EMPİRİK TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -

P31 - NÖTROPENİK ATEŞLİ KANSER HASTALARINDA İNFEKSİYON ETKENLERİ -

P32 - KEMİK İLİĞİ VE PERİFERİK KÖK HÜCRE İÇEREN NAKİLLERİN İNFEKSİYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI -

P33 - FEBRİL NÖTROPENİDE AMPİRİK TİKARSİLİN/KLAVULANİK ASİT + TEİKOPLANİN KOMBİNASYONUNUN UYGULANMASI -

P34 - FEBRİL NÖTROPENİK OLGULARDA SEFTAZİDİM + AMİKASİN İLE TİKARSİLİN/KLAVULANAT + AMİKASİN REJİMLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI -

P35 - NÖTROPENİK ATEŞTE BAŞLANGIÇ EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ: ÖN SONUÇLARIMIZ -

P36 - FEBRİL NÖTROPENİLİ HASTALARDA SEFEPİM VE SEFTAZİDİMİN ETKİNLİĞİ VE YAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI -

P37 - DÜŞÜK RİSKLİ FEBRİL NÖTROPENİDE ANTİBİYOTİK PROTOKOLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -

P38 - SOLİD TÜMÖRLÜ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA SEFEPİM İLE SEFTAZİDİMİN KARŞILAŞTIRILMASI -

P39 - ÇOCUKLARDA FEBRİL NÖTROPENİ TEDAVİSİNDE AMİKASİNLE SEFEPİM VE SEFTAZİDİM KULLANIMI: HANGİ KOMBİNASYON DAHA ETKİLİ? -

P40 - ÇOÇUKLUK ÇAĞI FEBRİL NÖTROPENİLERİNDE AMPİRİK ANTİBİYOTİK UYGULAMALARI:MEROPENEM, SEFTAZİDİM + AMİKASİN, SEFEPİM + AMİKASİN -

P41 - FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA SEFTAZİDİM-AMİKASİN KOMBİNASYONU İLE SEFEPİM-AMİKASİN KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

P42 - FEBRİL NÖTROPENİLİ MALİGN HASTALIĞI OLAN ÇOCUK HASTALARDA ÜÇ DEĞİŞİK ANTİBİYOTİK KOMBİNASYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

P43 - FEBRİL NÖTROPENİK KANSERLİ HASTALARDA EMPİRİK İMİPENEM MONOTERAPİSİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

P46 - NÖTROPENİK ATEŞLİ HASTALARIN EMPİRİK TEDAVİSİNDE SEFOPERAZON/SULBAKTAM + AMİKASİN İLE SEFTAZİDİM + AMİKASİN KOMBİNASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

P47 - FEBRİL NÖTROPENİLİ HASTALARDA İNFEKSİYON YERLERİ VE AMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİ REJİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

P48 - ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NÖTROPENİK ATEŞTE RİSKE YÖNELİK EMPİRİK ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ

P49 - FEBRİL NÖTROPENİLİ HASTALARDA AMFOTERİSİN-B TEDAViSİ SONUÇLARIMIZ

P50 - FLUKONAZOL PROFİLAKSİNİN FEBRİL NÖTROPENİK ATAKLARDA AMPİRİK AMFOTERİSİN B BAŞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ

P51 - FEBRİL NÖTROPENİLİ BİR HASTADA LİPOZOMAL AMFOTERİSİN B TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN AĞIR HİPOKALEMİ

P52 - YOĞUN KEMOTERAPİ ÜNİTESİNDE EŞ ZAMANDA ORTAYA ÇIKAN DÖRT İNVAZİV PULMONER ASPERGİLLOZ OLGUSU

P53 - CANDİDA TROPİCALİS SEPSİSİ İLE KAYBEDİLEN BİR OLGU SUNUSU

P54 - PEDİATRİK ONKOLOJİ HASTALARINDA YENİ BİR FUNGAL AJAN P-54 PATOJEN: FUSARIUM; Dört Hastaya Ait Klinik Bulgular ve Tedavi Yanıtları

P55 - YÜKSEK DOZ Ara-C UYGULANAN AML"Lİ ÇOCUKLÂRDA P-rJ5 MANTAR İNFEKSİYONLARI VE HASTALARIN TANI VE İZLENMESİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ

P56 - NÖTROPENİK KANSER HASTALARINDA HEMATOJEN KAN- P-5 G DİDİASİSİN PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) İLE HIZLI TANISI

P57 - PULMONER FUNGAL İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE PROFİLAKTİK AEROLİZE LİPOSOMAL AMPHOTERICINE B UYGULAMASI

P58 - KEMOTERAPİ SONRASI GELİŞEN FEBRİL NÖTROPENİDE HEMATOPOETİK BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN KULLANIMI

P59 - ALLOJENEİK GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

P60 - G-CSF"ÜN KAN LENFOSİTLERİ PROLİFERASYONUNA ETKİSİ

P61 - KANSER HASTALARINDA SUBKUTAN YERLEŞİMLİ PORT KULLANIMI

P62 - SANTRAL VENÖZ KATETER OLAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA FEBRİL NÖTROPENİ VE DİĞER KOMPLİKASYONLAR