Duyurular
Default image
Webinar: İmmünsüpresif Hastalarda Dirençli Gram-Negatif Bakteri İnfeksiyonlarına Yaklaşım - 03 Temmuz 2024

Simpozyum
Default image
23rd Symposium of the International Immunocompromised Host Society, Antalya

Duyurular
Default image
Webinar: Dünden Bugüne Fungal İnfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi Algoritması - 02 Ekim 2023

Duyurular
Default image
Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı

9 Aralık 2022

Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz