ana sayfa | iletişim | ara
5. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

5. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu sunumları..
12.00-13.00 Emipiric therapy in the setting of emerging resistance - Paul E. Verweij, MD

13.15-14.15 Dirençli Mikroorganizmalar ve Yeni Tedavi Alternatifleri Doripenem - Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu

Febril Nötropenide Dirençli Mikroorganizmalar ve Tedavi Alternatifleri - Dr. Murat Akova

İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tedavisinde Yeni Bir Seçenek: İtrakonazol - Dr. Ömrüm Uzun

14.30-15.30 Invasive Aspergillosis: Background - Claudio Viscoli

Experience with the Use of Caspofungin in Pediatric Patients - Claudio Viscoli

NE, NERDE, NE ZAMAN? - Prof. Dr. Hamdi Akan

15.45-16.45 Febril nötropenik hastada epidemiyoloji nasıl değişiyor ? - Prof. Dr. Volkan Korten

17.00-18.00 PREEMPTİF ANTİFUNGAL TEDAVİ - Doç Dr Zekaver Odabaşı

18.15-19.30 Oturum

TÜM NÖTROPENİK HASTALAR AYNI MI? - Doç. Dr. Rabin SABA

Vaka sunumu - Tezer Kutluk, Serhan Küpeli

FEN kurs 2009 – risk değerlendirmesi -

FEN 2009 - vaka - Prof. Dr. Volkan Korten21 ŞUBAT 2009

08.00-09.00 Claudio Viscoli

09.00-10.00 Oturum

İmmündüşkün Konak: Mikrobiyolojik tanı yönetimi - Ali MERT

Mikrobiyolojik Tanı Yöntemi - Dr. Serap Gençer

Fırsatçı mantar enfeksiyonları: KONAK - Sevtap Arıkan

10.00-11.00 Oturum

İnvaziv Mantar Hastalığı Olan Erişkin Refrakter Malign Hematolojik Olgular - Prof. Dr. Hamdi Akan

Fungal İnfeksiyona Tanı Koymak? - Prof. Dr. Hamdi Akan

Terminal Hastada Antibiyotik Yönetimi - Dr. Murat Akova

Rejin Kebudi

Olgu sunumu 5. Febril nötropeni - Doç Dr. Tiraje Celkan

11.30-12.30 Oturum

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar - Dr. Dilek Çolak - Dr. Filiz Günseren - Dr. Esin Şenol

KÖK HÜCRE NAKLİ VE KANSER HASTALARINDA ANTİVİRAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI - Prof. Dr. Esin ŞENOL

14.00-15.30 Oturum

Therapy of Hematologic Malignancies Period at high risk of IFI - Mauricette Michallet

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ - Prof. Dr. Ömrüm UZUN - Prof. Dr. Mehmet ERTEM

OLGU - Prof. Dr. Ömrüm UZUN

TANINIZ NEDİR? - Prof. Dr. Hamdi Akan

16.45-18.15 Oturum

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar - Dr. Beyza Ener

FEN Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu Olgu Sunumu - Bilgin Arda
Olgu 1 - Olgu 2


Antibiyotiklere Dirençte Güncel Durum - Deniz Gür

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar - Prof. Dr. Halit Özsüt22 ŞUBAT 2009

09.00-10.30 Oturum

OLGU SUNUMU - Prof Dr Atila AKKOÇLU

FEBRİL NÖTROPENİK HASTADA RADYOLOJİK TANI - NÖRORADYOLOJİ - Dr. S. Efsun Şenocak

Febril Nötropeni Akciğer patolojileri - Prof. Dr. Macit Arıyürek

11.00-12.30 Oturum

Alpay Azap -


Nötropenik Hastalarda Enfeksiyonlardan Korunma ve Kontrol - Dr. Recep ÖZTÜRK

Febril Nötropenik Hastada İnfeksiyon Kontrolü ve Destek Tedavisi - Doç. Dr. Sultan KAV

Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi - Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan

12.30-13.00 Kapanış