ana sayfa | iletişim | ara
4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

Program

23 Subat 2007, Cuma

12.00-13.00 Nötropenik Hastada Klinik Yaklaşımlar: Interaktif Tartışma
Moderatör: Recep Öztürk
Tartışmacı: Esin Şenol

 Fen Hastalarinda Klinik İzlem - Esin Şenol
 Febril Nötropenik Hastada Ampirik Antibiyotik Tedavisi - Recep Öztürk


13.15-14.15 Invaziv Fungal Infeksiyonlarin Tanı ve Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Moderatörler: Rejin Kebudi, Ali Mert

 Ali Mert
 Invaziv Fungal Infeksiyonların Epidemiyolojisinde Yenilikler - Rejin Kebudi
 Tedavi Yaklaşımları - Ben de Pauw


14.30-15.30 Febril Nötropenide Güncel Antimikrobiyal Yaklaşım
Moderatör: Halit Özsüt

 Febril Nötropenide Sorun Organizmalar ve Direnç Değişimi - Murat Akova
 Febril Nötropenide Empirik Antibakteriyel Tedavi - Volkan Korten


15.45-16.45 Febril Nötropenik Hastalarda Fungal Infeksiyonlarin Tedavisine Genel Bakış
Moderatör: Hamdi Akan
Konusmaci: Johan Maertens
 The Times.. They Are a Changing - Hamdi Akan
 Fungal Infeksiyonlarda Neler Değişti? - Hamdi Akan
 Role of the "Echinocandins" in the Management of Fungal Infections - Johan Maerten


17.00-17.30 Kursun Açılışı, Amaçlar ve Hedefler, Kurs Öncesi Test

17.30-19.00 Oturum 1: Immün Sistemi Baskilanmis Konak: Klinik Yaklasim
Yönlendirenler: Ahmet Demirkazık, Volkan Korten, Tezer Kutluk, Ali Mert

 FEN Kurs 2007 – Risk Degerlendirmesi - Volkan Korten
 Ahmet Demirkazık
 Tezer Kutluk
 Olgu Sunumu - Ali Mert

24 Subat 2007, Cumartesi

9.00-10.30 Oturum 2: Immün Sistemi Baskilanmis Konak: Laboratuar Yaklasimi
Yönlendirenler: Özay Akan, Sevtap Arikan, Dilek Çolak, Beyza Ener

Özay Akan
Sevtap Arıkan
Dilek Çolak
Beyza Ener

11.00-12.30 Oturum 3: Febril Nötropenide Antimikrobiyaller 1: Antibakteriyel ve Antiviraller
Yönlendirenler: Murat Akova, Deniz Gür, Esin Şenol

 FEN ve Antibiyotiklere Direnç Sorunu - Deniz Gür
 Kök Hücre Nakli ve Kanser Hastalarında Antiviral Tedavi Yaklaşımları - Esin Şenol
 Murat Akova

14.00-15.30 Oturum 4: Febril Nötropenide Antimikrobiyaller 2: Antifungaller
Yönlendirenler: Hamdi Akan, Zekaver Odabasi, Halit Özsüt, Ben de Pauw

 Why Do Patients With Fungal Infections Fail Antifungal Therapy? - Ben de Pauw
 FEN'de Antimikrobiyaller 2: Antifungaller Antifungal Tedavi Süresi? - Halit Özsüt
 Fungal Infeksiyonlarda Neler Degişti? - Hamdi Akan
 Fungal Infeksiyonlarda Neler Degişti? - Hamdi Akan
 Invazif Fungal Infeksiyonların Erken Tanısında Beta Glucan ve Galaktomannan Testi - Zekaver Odabaşı


16.00-17.30 Oturum 4: Febril N ötropenide Antimikrobiyaller 2: Antifungaller
Yönlendirenler: Halis Akalin, Rıdvan Ali, Mutlu Arat

 Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Gelişen Enfeksiyonlarda Deri Bulguları - Halis Akalın
 Kronik Dissemine Kandidiyazis Tedavisi - Halis Akalın
 Kateter Infeksiyonlari ve Tedavisi - Mutlu Arat
 Kronik Dissemine Kandidoz Tani Kriterleri - Mutlu Arat
 Akut Lösemili Hastada Febril Nötropeni - Rıdvan Ali
25 Subat 2007, Pazar

9.00-10.30 Oturum 6: Kök Hücre Nakli ve Febril Nötropeni
Yönlendirenler: Sema Anak, Evren Özdemir, Ömrüm Uzun

 Kök Hücre Nakli ve Febril Nötropeni - Evren Özdemir
 Kronik Dissemine Kandidiyazis - Ömrüm Uzun
 Pediatrik KHT Olgu Sunusu - Sema Anak
11.00-12.30 Oturum 7: Febril Nötropenik Hastada Infeksiyon Kontrolü ve Destek Tedavisi
Yönlendirenler: Cem Ar, Yeşim Çetinkaya Sardan, Sultan Kav, Recep Öztürk

 Olgu Sunumu - Cem Ar
 Maliniteli Hastalarda Enfeksiyonlar: Korunma ve Kontrol - Recep Öztürk
 Febril Nötropenik Hastada Enfeksiyon Kontrolü ve Destek Tedavisi - Sultan Kav